11/12/08

ALGUNES RECOMANACIONS SOBRE LA PDI.

La majoria de centres educatius han rebut durant aquest trimestre una pissarra digital interactiva. “L’artilugi” ha promogut molta expectativa, interès, dubtes, escepticisme, sorpreses, admiració... No, no deixa indiferents als qui la veuen en marxa, i per tant és imprescindible que la puguen veure tots els docents. Però no es tracta només de veure-la, cal posar-la en funcionament, tocar-la, manipular-la, conèixer les seues aplicacions didàctiques i fer-ne ús.
Amb tot això, una pissarra per centre sol plantejar un primer dilema:
On la ubiquem?
Per al professor Pere Marqués, la millor opció és crear l'aula de la pissarra digital, que estarà a disposició de tot el professorat. O bé, si no disposem d’una aula per a ella, hi ha diferents opcions: L’aula d'usos múltiples, la biblioteca, la classe d'un professor/a innovador ( sota la consigna de la generositat). L’aula d'informàtica no és precisament la millor opció. No és recomanable deixar-la com a element mòbil per qüestions de calibratge i manteniment. En tot cas, cal que estiga en un espai no massa humit ni massa càlid, i amb bones condicions de seguretat.
En absolut es recomanable deixar-la arraconada i oblidada.
MÉS RECOMANACIONS
Al menú de la dreta, he posat alguns enllaços per a poder facilitar la descarrega del software de la smart board i obtenir materials preparats per altres professors o professores.
Entre les pàgines que expliquen com utilitzar-la recomane la del professor José Maria Santa Olalla “Uso didáctico de la PDI Smart”.
Si teniu el software 9.7, és interessant que vos instal.leu el paquet de “Lesson activity toolkit” , podreu preparar fàcilment jocs i activitats d’ampliació o repàs col.lectius.
Pepa Guardiola

1 comentari: