21/12/08

BONES FESTES, I FELICITAT PER AL 2009.

D’uns anys ençà, tinc per costum felicitar l’Any Nou amb una presentació multimédia, carinyosament elaborada amb textos propis i fotografies meues o prestades, la música sempre la prenc en préstec. Enguany els meus desitjos especials per al proper any queden reflectits en unes postals muntades en vídeo sobre un riurau, valuós edifici antic que té els dies comptats per haver quedat fora d'ordenació en els plans urbanístics actuals, que han intentat fer invisibles part del nostre patrimoni. Ja que resulta impossible conservar-lo on és, des de l'Associació Riuraus Vius estem treballant per que no siga enderrocat sinó desmuntat i muntat de nou a un altre lloc ben digne.
SALUT PER A TOTS/TES I TAMBÉ PER A LA CULTURA, SIGA EN EL FORMAT QUE SIGA.
Pepa Guardiola.


HA SIGUT UN PLAER.


Durant el trimestre que acaba, ha sigut un plaer compartir amb companys i companyes de professió els meus coneixements sobre les noves tecnologies a l’aula. En les dues jornades sobre la Pissarra Digital Interactiva i els dos curset en els que he intervingut, alhora d’ensenyar el que sé, m’han servit per aprendre i descobrir nous recursos.
Considere que un dels grans trets de les TIC, siga a l’aula siga en qualsevol àmbit social o cultural, és que endemés de donar informació, la reps. De la mateixa manera qui s’informa, quasi sense adonar-se’n, genera informació. Quan participes directament en el món de la internàutica, entres en una mena de sistema de gots comunicats que transvasen entre si els fluïts dels coneixements i els comparteixen de manera altruista.
L’espai virtual pot ser més generós que el real, haurem d’intentar aplicar la generositat de compartir també en la vida real.
Pepa Guardiola

20/12/08

ESCRIURE AL PAÍS


DE BUENOS AIRES A LA MARINA

Escriure un conte i veure'l publicat en un mitjà de comunicació tan important com "El País" és ben satifactori, però si endemés tens l'oportunitat de llegir-lo en públic i poder intercanviar opinions sobre el tema tractat, la teua obra o la literatura en general, és una experiència meravellosa i enriquidora.
Dijous 18 a la vesprada, vaig passar una vetllada ben agradable a la Seu de la Ciutat d'Alacant en companyia dels professors Josep Mª Baldaquí, Mª Àngels Francés, Anna Esteve, alguns amics i amigues que hi viuen a la ciutat i naturalment les persones que van assistir. Divendres 19, l'activitat es va repetir a la facultat on vaig poder conversar amb alumnes interessats en el món de les lletres, l'educació i la comunicació. Gràcies a tothom per l'interés mostrat i en especial als organitzadors: el diari "El País" i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Pepa Guardiola

11/12/08

ALGUNES RECOMANACIONS SOBRE LA PDI.

La majoria de centres educatius han rebut durant aquest trimestre una pissarra digital interactiva. “L’artilugi” ha promogut molta expectativa, interès, dubtes, escepticisme, sorpreses, admiració... No, no deixa indiferents als qui la veuen en marxa, i per tant és imprescindible que la puguen veure tots els docents. Però no es tracta només de veure-la, cal posar-la en funcionament, tocar-la, manipular-la, conèixer les seues aplicacions didàctiques i fer-ne ús.
Amb tot això, una pissarra per centre sol plantejar un primer dilema:
On la ubiquem?
Per al professor Pere Marqués, la millor opció és crear l'aula de la pissarra digital, que estarà a disposició de tot el professorat. O bé, si no disposem d’una aula per a ella, hi ha diferents opcions: L’aula d'usos múltiples, la biblioteca, la classe d'un professor/a innovador ( sota la consigna de la generositat). L’aula d'informàtica no és precisament la millor opció. No és recomanable deixar-la com a element mòbil per qüestions de calibratge i manteniment. En tot cas, cal que estiga en un espai no massa humit ni massa càlid, i amb bones condicions de seguretat.
En absolut es recomanable deixar-la arraconada i oblidada.
MÉS RECOMANACIONS
Al menú de la dreta, he posat alguns enllaços per a poder facilitar la descarrega del software de la smart board i obtenir materials preparats per altres professors o professores.
Entre les pàgines que expliquen com utilitzar-la recomane la del professor José Maria Santa Olalla “Uso didáctico de la PDI Smart”.
Si teniu el software 9.7, és interessant que vos instal.leu el paquet de “Lesson activity toolkit” , podreu preparar fàcilment jocs i activitats d’ampliació o repàs col.lectius.
Pepa Guardiola

10/12/08

LA PACÍFICA REVOLUCIÓ DE LES TIC A L'AULA.

Porte alguns anys furgant en les noves tecnologies. No com a tècnic informàtic que coneix les martingales de sistemes i programes, però sí com a usuària que intenta traure'ls bon profit. El meu primer ordinador va ser un amstram pc del 88 (pareix que parle de cotxes). Era un artefacte prehistòric que treballava amb ms-dos, utilitzava disquets de 5,1/4 i tenia un processador de textos anomenat hability… a algú li sona?. L’utilitzava principalment per a elaborar programacions, projectes o memòries del col•legi i per a escriure els meus contes (a part de dedicar-me a l'ensenyança escric llibres de Literatura Infantil i Juvenil). Encara que aquell equip no tenia moltes prestacions i en el disc dur a penes si cabien 20 megues (que ja era molt per a l'època), va complir bé la seua funció i em va introduir en el món de les noves tecnologies.
Ara vaig amb el portàtil amunt i avall, continue escrivint ( documents del col•legi o contes) i a més… m'informe, contacte, estudi, guarde fotografies, descarregue documents, prepare fitxes per als meus xiquets i xiquetes, elabore presentacions multimèdia, activitats o jocs educatius digitals, materials per a la classe… L'any passat vaig aconseguir que instal•laren una PDI en la meua aula de 1r de Primària (vos havia dit que sóc mestra?). Tot el procés d'ensenyança-aprenentatge de la lectoescriptura el realitzem a partir de materials digitals d'un projecte que vaig començar a elaborar durant el curs 2005-2006. Enguany estic en 2n de Primària, i també m'han instal•lat una PDI a l'aula, per a seguir amb l'experiència (…i perquè ja no puc passar sense ella!!!).
Així és que les dues classes i l'equip de mestres de primer cicle del meu col.le ens hem submergit i estem aprenent a navegar en el mare màgnum d'informació, recursos i avantatges que aporten les TIC en l'aula. Vos assegure que és un gaudi participar en aquesta pacífica i creativa revolució de la metodologia educativa.
Pepa Guardiola