16/3/09

GRÀFIQUES D'ENQUESTES EN LA PDI

Una altra activitat interessant ha sigut la de tabular enquestes senzilles mitjançant un document "excel" en la pissarra digital. Els alumnes van donant compte de les seves respostes mentre anem omplint el full de càlcul. En acabar, només cal insertar les gràfiques corresponents... Les observacions i comentaris sobre el resultat col.lectiu són ben substanciosos.
Enquesta sobre higiene i salut.


Gràfica dels mesos de naixement dels alumnes.